Garanti jsou srdcem komunity T2Grow

 

Jednotlivé firmy v programu zastupují garanti. Přinášejí jedinečnou znalost firemního prostředí i potřeb mentorů a mentorovaných. Navrhují mentoringové dvojice a podporují účastníky v průběhu programu. Inspirují se navzájem, jsou srdcem komunity T2Grow.

Mezifiremní mentoring a vzájemné učení se dobrými příklady a zkušenostmi z praxe představuje jednu z ideálních forem růstu. Jsme toho rádi součástí!

Jenůfa Pecháčková - PwC ČR

Mentoring je skvělý příklad vzájemného učení, ve které dlouhodobě věřím. V mezifiremním prostředí T2G pak jedinečná příležitost jak získat pohled na pracovní úkoly od člověka, který věci rozumí, ale není na dané věci žádným způsobem zainteresován.

Lenka Kasíková - ČRA

RWE stála u zrodu mezifiremního mentoringu. Sdílení zkušeností, propojování lidí a pohled do jiných firemních kultur považujeme dlouhodobě za smysluplné, inspirativní a přínosné pro všechny zúčastněné.

Markéta Reguli - RWE Gas Storage

Mentoroval jsem juniorního člověka, který na pozici začínal…. Bylo skvělé vidět nadšení, okamžité akce po mentoringu i to, jak mentee dál sdílel a posouval tak i další lidi ve firmě. Navíc mě bavilo nahlížet do úplně jiného světa.

Michal Hrabí - CEO Phonexia

Rád poznávám nové lidi, které můžu podporovat v jejich profesním a osobním rozvoji a předávat své zkušenosti. Pro mě je to příležitost se zastavit, inspirovat se a získat pohledy z jiného prostředí. Společné rozhovory nám pomáhají formovat myšlenky a objevovat nové cesty, jak dělat věci jinak.

David Enc (mentor) - Principal, Market Leader, IBM Expert LAB CEE @ IBM

Mezifiremní mentoring je pro mne výjimečná příležitost poznat nové lidi, vystoupit z naší korporátní bubliny a vzájemně se inspirovat.
Není vlastně podstatné, kdo je mentor a kdo mentee, v rámci společných setkání každá strana získá – nový pohled, jinou zkušenost, nezaujaté hodnocení nebo zpětnou vazbu.

Alena Křížová (mentorka) - Oblastní ředitelka @ ČSOB

Díky práci v Člověku v tísni mám možnost pracovat v různých prostředích a kulturách – vždy to pro znamená potřebu být připraven objevovat, být otevřený všem řešením a chtít se učit nové věci. To samé pro mne ztělesňuje program T2G – objevovat potenciál jiných lidí, být otevřen jejich přístupu a nebát se naučit i něco nového.

Marek Vozka (mentor) - Provozní ředitel @ Člověk v tísni, o.s.

Mezifiremní mentoring mi pomohl rozšířit obzory a v několika oblastech jsem se mohl podívat na naši firmu z jiné perspektivy. Zároveň jsem si potvrdil, že jinde není tráva „zelenější,“ řešíme podobné problémy i jako firmy působící v jiných oborech. 

Josef Šikýř (mentor) - Ředitel pro datové a transitní služby @ CETIN

V ANECTu si uvědomujeme, jak je podstatné podporovat celkový rozvoj našich zaměstnanců a rozvíjet jejich potenciál. Proto jsme neváhali a přidali se do programu. Těšíme se na možnost propojení kolegů, kteří se chopí rolí mentora/menteeho a získají možnost sdílet své názory, postřehy a zkušenosti. Věříme, že tato setkání přinesou inspiraci a obohacení pro všechny zúčastněné strany.

Petra Marzini - ANECT

Já jsem v T2G, protože mě baví parta lidí, kteří se kolem T2G motají a zároveň to vnímám jako jeden z velmi efektivních nástrojů rozvoje našich zaměstnanců.

Lucie Rydvanová - Cesta domů

Rozvoj lidí ve společnosti Vodafone je pro nás prioritou. Prostřednictvím iniciativy T2G můžeme našim zaměstnancům nabídnout neotřelý způsob rozvoje a inspirace.

Nikola Omcirk - Vodafone

Sdílení zkušeností mezi lidmi z různých firem je pro rozvoj kolegů v ComAp inspirující, kreativní a zároveň efektivní.

Petr Žemlička - ComAp

Prostor, kde neexistují hranice.“ – taková jsou přesně naše očekávání od T2G. Pravidla, resp. pomyslné hranice, zde představují hodnoty, které vzájemně sdílíme. Podporujeme otevřenost a důvěru.

Radka Tichá - Plzeňský Prazdroj

T2G vnímáme jako příležitost k individuálnímu rozvoji, sdílení, k inspiraci a k učení se ze zkušeností druhých.

Veronika Housková - O2

T2G vnímáme jako příležitost k individuálnímu rozvoji, sdílení, k inspiraci a k učení se ze zkušeností druhých.

Barbora Pirochová - 02

Smysluplné a užitečné propojení různých businessů – zajímavá forma osobního rozvoje, sdílení stejných hodnot, čerpání inspirace odjinud. Sama jsem se programu účastnila jako mentee.

Zuzana Šafránková - ČSOB

Mezifiremní mentoring a vzájemné učení se dobrými příklady a zkušenostmi z praxe představuje jednu z ideálních forem růstu. Jsme toho rádi součástí!

Jenůfa Pecháčková - PwC ČR

Mentoring je skvělý příklad vzájemného učení, ve které dlouhodobě věřím. V mezifiremním prostředí T2G pak jedinečná příležitost jak získat pohled na pracovní úkoly od člověka, který věci rozumí, ale není na dané věci žádným způsobem zainteresován.

Lenka Kasíková - ČRA

RWE stála u zrodu mezifiremního mentoringu. Sdílení zkušeností, propojování lidí a pohled do jiných firemních kultur považujeme dlouhodobě za smysluplné, inspirativní a přínosné pro všechny zúčastněné.

Markéta Reguli - RWE Gas Storage

Mezifiremní mentoring přináší zajímavou a inspirativní formu vzájemného učení. Chceme dát lidem možnost potkávat se s jinými odborníky z různých oborů, sdílet své zkušenosti a růst.

Anna Faklová - Innogy

Mezifiremní mentoring považujeme za efektivní a velmi inovativní nástroj v oblasti vzdělávání. Sdílení vzájemných zkušeností a postřehů z praxe přispívá k dalšímu rozvoji všech zúčastněných stran.

Martina Fuková - Imperial Brands

Je skvělé být součástí platformy, která boří zažité hranice firemního vzdělávání a rozvoje. T2G navíc stojí na hodnotách, které jsou nám vlastní.

Daniela Nývltová - Moneta

Ve Stantu jsme přesvědčeni o tom, že člověk by neměl na své cestě osobního i profesního rozvoje ustrnout a zůstat dlouho stát na místě. Chceme na sobě pracovat, posouvat se, obohacovat se a vzájemně inspirovat. Together2Grow je pro nás skvělá příležitost, kterou jsme se rozhodli využít a jsme za ni rádi.

Šárka Hermanová - STANT manufacturing

Y Soft se pravidelně zapojuje do programu T2G, protože v něm naši kolegové nachází jedinečnou možnost rozvoje, růstu a vzájemné inspirace.

Ondřej Zikmunda - Ysoft

Mezifiremní spolupráce nám dává velký smysl. Inspirujeme se, učíme se navzájem, pomáháme růst našim lidem. V T-Mobile stavíme na smysluplných inovacích a spolupráci a přesně o tom T2G je.

Mirek Žák - T-Mobile

Předávání znalostí, vzájemná inspirace, motivace a přátelství, tak vnímáme T2G.Mezifiremní mentoring v našem portfoliu metod rozvoje a vzdělávání nesmí chybět.

Marika Řežábková - Letiště Praha

Prostřednictvím mentoringu společně s T2G pomáháme našim kolegům objevovat a rozvíjet jejich potenciál. Přesně to zapadá do naší koncepce sebeřízeného vzdělávání a KB jako učící se organizace. 

Milena Brietová - Komerční banka

Tím, že mentor byl z jiné společnosti, měl úplně jiný nadhled nad věcmi, přínos byl obrovský, jsem za to velmi ráda.

Mentee - T2Grow 2020/2021

Poznáte nového člověka z jiné firmy a už to je zajímavé. Poznáte, že řešíte podobné věci v týmu, ve společnosti i jako manažer se svými lidmi. Opět mám větší kontexty.

Mentee - T2Grow 2021/2022

Bylo skvělé své pracovní záležitosti probrat s někým zkušeným, ale zároveň s někým nezaujatým a mimo můj obor.

Mentee - T2Grow 2021/2022

Síla IBM je v lidech. Prostřednictvím T2G jim nabízíme skvělou příležitost pracovat na svém profesním a osobním rozvoji, sdílet a inspirovat se.

Veronika Blechová - IBM

Platforma T2G umožňuje našim zaměstnancům růst, rozvíjet se a inspirovat se od druhých v prostředí překračujícím hranice firmy, oboru, profese a osobnosti.

Renata Millerová - ThermoFisher

S T2G máme možnost dát našim zaměstnancům příležitost rozvíjet se jinak, inspirovat se a sdílet zkušenosti

Milena Synáčková - Cetin

V ČEZ máme motto kariérních stránek „Kde jinde.“. Abych tedy parafrázovala – kde jinde než na platformě T2G sdílet naše zkušenosti, a naopak se nechat inspirovat od ostatních.

Dagmar Schlaegelová - ČEZ

#tadyrosteradost – z nových setkání, ze sdílení zkušeností a ze vzájemného obohacení  

Radka Kaniová a Vít Ráček - Sonnentor

V GSK nám jde o to, aby naši lidé měli rádi to, co dělají, viděli v tom smysl a zároveň cítili, že je podporován jejich rozvoj a vzdělávání. T2G je jednou ze skvělých cest, která k tomuto cíli vede.

Lenka Paveleková - L'oreál

V T2G si firmy kladou stejný cíl – vzájemně se inspirovat a hledat nové cesty k rozvoji svých lidí. Je radost být součástí takové iniciativy.

Eva Kramešová - Lindt

T2G přináší našim zaměstnancům možnost učit se přímo ze života, podívat se na věci s odstupem, získávat a předávat zkušenosti. Je to skvělý způsob, jak podpořit jejich další osobní růst.

Lucie Loulová - Synthon

Celý život se učíme, přitom od dětství tušíme, že nejúčinnější je napodobování těch, kteří jsou našimi vzory. V T2G je hodně vzorů i těch, co se chtějí učit, přitom to nechápou jako konkurenci, ale jako osobní růst. A to je prima. 

Petra Němcová - Nadace Partnerství

Hledali jsme platformu, která by umožnila našim kolegům sdílet znalosti a zkušenosti, hledali jsme způsob, jak předcházet provozní slepotě, chtěli jsme nabídnout našim kolegům jiný úhel pohledu a příležitost najít si “svoji cestu“ k …. Našli jsme T2G. 

Renata Horáková - Oncomed

V MoroSystems jdeme cestou za mistrovstvím. Mezifiremní mentoring je pro nás příležitost sdílet, co jsme se naučili a získat pohledy z venku.

Míša Škrobáková - MoroSystems

Baví nás společně růst!

MIroslava Urbánková - Phonexia

Baví nás společně růst!

Kateřina Ištvanová - Phonexia

V ANECTu si uvědomujeme, jak je podstatné podporovat celkový rozvoj našich zaměstnanců a rozvíjet jejich potenciál. Proto jsme neváhali a přidali se do programu. Těšíme se na možnost propojení kolegů, kteří se chopí rolí mentora/menteeho a získají možnost sdílet své názory, postřehy a zkušenosti. Věříme, že tato setkání přinesou inspiraci a obohacení pro všechny zúčastněné strany.

Linda Alshawaová - ANECT

Rozmanitost každého z nás považujeme v dm za zdroj a příležitost ke vzájemné inspiraci a růstu. Abychom se mohli rozvíjet, potřebujeme mít rozhled, musíme zažívat nové situace a přijímat ambiciózní výzvy. Mezifiremní mentoring je příležitostí vystoupit za hranice svého běžného prostředí a v konfrontaci s jinými lidmi a jinými názory se posunout dopředu.

Eva Jakešová - DM Drogerie

Efektivní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je pro Etneteru jednou z hlavních priorit. Díky mezifiremnímu mentoringovému programu T2G můžeme tak umožnit zvyšování kvalifikace našich kolegů, která posouvá jejich hranice a otevírá prostor pro rozvoj a sdílení napříč různými sektory.

Lucie Tesař - ETNETERA GROUP

Naše firemní motto zní Let’s help the world run better and improve peoples‘ lives a v lokálním kontextu dodáváme … pro společný úspěch v #brnoregion!

Radka Hlaváčová - SAP

Naše firemní motto zní Let’s help the world run better and improve peoples‘ lives a v lokálním kontextu dodáváme … pro společný úspěch v #brnoregion!

Jana Smolinská - SAP

Propojením někoho, kdo se chce učit a dozvídat nové věci, s tím, kdo touží svoje zkušenosti předávat, aby z nich měl někdo jiný užitek, vzniká obrovský prostor pro vzájemnou inspiraci. 

Pavel Kania - Honeywell

Děláme věci, co mají smysl, a chceme je dělat co nejlépe. Proto jsme součástí T2G – platformy, díky které se můžeme vzájemně posouvat dopředu.

Marie Ťupková - Intens

Zapojení se do T2GROW bylo pro VZP přirozeným rozšířením interních mentoringových programů, které umožní našim mentorům představit VZP jako firmu se skvělým lidským potenciálem a naplnit jejich touhu předávat. Pro naše mentee je to jedinečná možnost vstoupit do jiných pracovních světů a inspirovat se skvělými osobnostmi jejich mentorů. Rosteme společně.

Alena Zímová - VZP

Před svou budoucností se neschováte a za pomocnou ruku, která ukáže, kudy jít za novými možnostmi a příležitostmi, jsme rádi všichni.

Pavel Janek - Aures Holding

Před svou budoucností se neschováte a za pomocnou ruku, která ukáže, kudy jít za novými možnostmi a příležitostmi, jsme rádi všichni.

Kateřina Pešková - Aures Holding

Úspěšný business stojí na lidech. Možnost mít vedle sebe někoho, kdo vás posouvá a inspiruje, s kým sdílíte zkušenosti a na koho se můžete spolehnout považujeme za důležitou součást rozvoje každého z nás. A T2G je nám na této cestě skvělým partnerem. 

Eva Winklerová - Currys

Je radost vidět to zapálení a chuť rozvíjet se a zároveň pro to poskytnout prostor i ostatním!

Jana Gambová - Siemens

Mentoring (sdílení zkušeností, rad, příkladů z praxe) mě posouvá a obohacuje jak v roli menteeho, tak v roli mentora. Když dvojici funguje „chemie“, inspirace jen srší. Tuto zkušenost chci zprostředkovat dál.

Tereza Skovajsová - Člověk v tísni

T2G je výborná platforma, která umožňuje našim zaměstnancům sdílení a výměnu zkušeností, rozšíření obzorů mimo hranice naší firmy a podporuje osobní růst každého jednotlivce.

Šárka Hozáková - Exxon Mobil

V Red Hat předáváme a rozvíjíme nejen odborné, ale i technické a měkké dovednosti, včetně těch manažerských, a proto se chceme aktivně podílet na inspirativním programu T2G. 

Šárka Vernerová - Red hat

Atlas Copco se zajímá nejenom o profesní, ale i o osobnostní rozvoj našich zaměstnanců. V zapojení do T2G vidíme velkou možnost, jak jim toto umožnit

Petra Nesvadbová - Atlas Copco

Mentoring je pro nás přirozenou cestou individuálního učení a rozvoje. Možnost spolupráce s mentorem, napříč různými obory je atraktivní a díky platformě T2G i bezpečný způsob, jak si „žák“ může najít vhodného “učitele“ a naopak. Zároveň oceňuji efektivitu a dostupnost celého procesu, díky digitálnímu řešení celého procesu.

Pavel Hyťha - Akkodis Czech Republic

Úspěšné projekty stojí vždy na lidech. A najít někoho, kdo chce předat své zkušenosti dál a rozvíjet ostatní a zároveň někoho, kdo chce nové poznatky přijímat je vždy výhrou. Věříme, že T2Grow nám pomůže rozšířit obzory.

Martina Gecíková - Gamin

Úspěšné projekty stojí vždy na lidech. A najít někoho, kdo chce předat své zkušenosti dál a rozvíjet ostatní a zároveň někoho, kdo chce nové poznatky přijímat je vždy výhrou. Věříme, že T2Grow nám pomůže rozšířit obzory.

Radana Brábníková - Gamin

T2G představuje unikátní příležitost pro rozvoj našich zaměstnanců a zároveň smysluplnou spolupráci s dalšími společnostmi na trhu, které se chtějí dál vyvíjet.

Iva Malečková - Tesco

Spolupráca na tomto programe nám Krose prináša rozšírenie obzorov bez ohľadu na to, či sme v roli mentora alebo mentee. Sme firma s dlhoročnými zamestnancami a táto možnosť veľmi obohacuje naše štandardné videnie sveta. Navyše možnosť prijímať aj dávať je krásne vyvážená 🙂 

Jana Haderková - Kros

Mezifiremní mentoring vnímám jako vzájemné obohacení se a prostor pro osobní rozvoj. Možnost, jak sundat profesní klapky z vlastní firmy, dozvědět se, jak to dělají jinde a tím tvořit budoucnost. A k tomu skvělá mentoringová komunita a výborná podpora ze strany T2G.

Zuzana Pavelková - Ekocesta

Proč mentoring pro OSRAM?Skvělá příležitost pro kariérní i osobní rozvoj tou nejpřirozenější formou sdílení zkušeností a poznatků.

Eva Balušková - AMS Osram

T2G je super priestor pre vzájomné obohacovanie sa a rast. Niekedy nám totiž naše návyky vnímať veci bránia priniesť nové riešenia a T2G práve pomáha vidieť veci inak.“

 

Jaro Arendáš - Asseco

Mezifiremní mentoring vnímáme v Kiwi.com jako skvělou příležitost pro inspiraci, rozvoj a sdílení zkušeností všech zúčastněných, to vše v prostředí důvěry a respektu.

Vladimíra Tomešová - Kiwi.com

Mezifiremní mentoring vnímáme v Kiwi.com jako skvělou příležitost pro inspiraci, rozvoj a sdílení zkušeností všech zúčastněných, to vše v prostředí důvěry a respektu.

Eliška Dzúriková - Kiwi.com

T2G je pro mě inspirace podívat se na libovolný problém s odstupem a potkat u toho skvělé lidi, kteří jsou zapálení neustále se dozvídat něco nového a jsou přitom ochotni své tvrdě nabyté zkušenosti sdílet s ostatními.

Petra Němcová - Ysoft