Garanti jsou srdcem komunity T2Grow

 

Jednotlivé firmy v programu zastupují garanti. Přinášejí jedinečnou znalost firemního prostředí i potřeb mentorů a mentorovaných. Navrhují mentoringové dvojice a podporují účastníky v průběhu programu. Inspirují se navzájem, jsou srdcem komunity T2Grow.

Ve Stantu jsme přesvědčeni o tom, že člověk by neměl na své cestě osobního i profesního rozvoje ustrnout a zůstat dlouho stát na místě. Chceme na sobě pracovat, posouvat se, obohacovat se a vzájemně inspirovat. Together2Grow je pro nás skvělá příležitost, kterou jsme se rozhodli využít a jsme za ni rádi.

Šárka Hermanová - STANT manufacturing

Efektivní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je pro Etneteru jednou z hlavních priorit. Díky mezifiremnímu mentoringovému programu T2G můžeme tak umožnit zvyšování kvalifikace našich kolegů, která posouvá jejich hranice a otevírá prostor pro rozvoj a sdílení napříč různými sektory.

Lucie Tesař - ETNETERA GROUP

V T2G si firmy kladou stejný cíl – vzájemně se inspirovat a hledat nové cesty k rozvoji svých lidí. Je radost být součástí takové iniciativy.

Eva Kramešová - Lindt

Naše firemní motto zní Let’s help the world run better and improve peoples‘ lives a v lokálním kontextu dodáváme … pro společný úspěch v #brnoregion!

Jana Smolinská - SAP

Před svou budoucností se neschováte a za pomocnou ruku, která ukáže, kudy jít za novými možnostmi a příležitostmi, jsme rádi všichni.

Kateřina Pešková - Aures Holding

S T2G máme možnost dát našim zaměstnancům příležitost rozvíjet se jinak, inspirovat se a sdílet zkušenosti

Daniela Fišer - Cetin

Sdílení zkušeností mezi lidmi z různých firem je pro rozvoj kolegů v ComAp inspirující, kreativní a zároveň efektivní.

Petr Žemlička - ComAp

Y Soft se pravidelně zapojuje do programu T2G, protože v něm naši kolegové nachází jedinečnou možnost rozvoje, růstu a vzájemné inspirace.

Viktor Kulhavý - Ysoft

Mezifiremní spolupráce nám dává velký smysl. Inspirujeme se, učíme se navzájem, pomáháme růst našim lidem. V T-Mobile a Slovak Telekom stavíme na smysluplných inovacích a spolupráci a přesně o tom T2G je.

Mirek Žák - T-Mobile a Slovak Telekom

Děláme věci, co mají smysl, a chceme je dělat co nejlépe. Proto jsme součástí T2G – platformy, díky které se můžeme vzájemně posouvat dopředu.

Marie Ťupková - Intens

Mezifiremní mentoring a vzájemné učení se dobrými příklady a zkušenostmi z praxe představuje jednu z ideálních forem růstu. Jsme toho rádi součástí!

Jenůfa Pecháčková - PwC ČR

Rozvoj lidí ve společnosti Vodafone je pro nás prioritou. Prostřednictvím iniciativy T2G můžeme našim zaměstnancům nabídnout neotřelý způsob rozvoje a inspirace.

Daniel Houser - Vodafone

Baví nás společně růst!

MIroslava Urbánková - Phonexia

Mezifiremní mentoring vnímám jako vzájemné obohacení se a prostor pro osobní rozvoj. Možnost, jak sundat profesní klapky z vlastní firmy, dozvědět se, jak to dělají jinde a tím tvořit budoucnost. A k tomu skvělá mentoringová komunita a výborná podpora ze strany T2G.

Zuzana Pavelková - Ekocesta

Smysluplné a užitečné propojení různých businessů – zajímavá forma osobního rozvoje, sdílení stejných hodnot, čerpání inspirace odjinud. Sama jsem se programu účastnila jako mentee.

Zuzana Šafránková - ČSOB

Mezifiremní mentoring vnímáme v Kiwi.com jako skvělou příležitost pro inspiraci, rozvoj a sdílení zkušeností všech zúčastněných, to vše v prostředí důvěry a respektu.

Vladimíra Tomešová - Kiwi.com

T2G přináší našim zaměstnancům možnost učit se přímo ze života, podívat se na věci s odstupem, získávat a předávat zkušenosti. Je to skvělý způsob, jak podpořit jejich další osobní růst.

Lucie Loulová - Synthon

Mezifiremní mentoring a vzájemné učení se dobrými příklady a zkušenostmi z praxe představuje jednu z ideálních forem růstu. Jsme toho rádi součástí!

Jenůfa Pecháčková - PwC ČR

Mezifiremní mentoring vnímáme v Kiwi.com jako skvělou příležitost pro inspiraci, rozvoj a sdílení zkušeností všech zúčastněných, to vše v prostředí důvěry a respektu.

Eliška Dzúriková - Kiwi.com

T2G představuje unikátní příležitost pro rozvoj našich zaměstnanců a zároveň smysluplnou spolupráci s dalšími společnostmi na trhu, které se chtějí dál vyvíjet.

Iva Malečková - Tesco

Platforma T2G umožňuje našim zaměstnancům růst, rozvíjet se a inspirovat se od druhých v prostředí překračujícím hranice firmy, oboru, profese a osobnosti.

Renata Millerová - ThermoFisher

V ČEZ máme motto kariérních stránek „Kde jinde.“. Abych tedy parafrázovala – kde jinde než na platformě T2G sdílet naše zkušenosti, a naopak se nechat inspirovat od ostatních.

Dagmar Schlaegelová - ČEZ

V ANECTu si uvědomujeme, jak je podstatné podporovat celkový rozvoj našich zaměstnanců a rozvíjet jejich potenciál. Proto jsme neváhali a přidali se do programu. Těšíme se na možnost propojení kolegů, kteří se chopí rolí mentora/menteeho a získají možnost sdílet své názory, postřehy a zkušenosti. Věříme, že tato setkání přinesou inspiraci a obohacení pro všechny zúčastněné strany.

Linda Alshawaová - ANECT

Prostřednictvím mentoringu společně s T2G pomáháme našim kolegům objevovat a rozvíjet jejich potenciál. Přesně to zapadá do naší koncepce sebeřízeného vzdělávání a KB jako učící se organizace. 

Milena Brietová - Komerční banka

Rozmanitost každého z nás považujeme v dm za zdroj a příležitost ke vzájemné inspiraci a růstu. Abychom se mohli rozvíjet, potřebujeme mít rozhled, musíme zažívat nové situace a přijímat ambiciózní výzvy. Mezifiremní mentoring je příležitostí vystoupit za hranice svého běžného prostředí a v konfrontaci s jinými lidmi a jinými názory se posunout dopředu.

Eva Jakešová - DM Drogerie

Já jsem v T2G, protože mě baví parta lidí, kteří se kolem T2G motají a zároveň to vnímám jako jeden z velmi efektivních nástrojů rozvoje našich zaměstnanců.

Lucie Rydvanová - Cesta domů

Předávání znalostí, vzájemná inspirace, motivace a přátelství, tak vnímáme T2G.Mezifiremní mentoring v našem portfoliu metod rozvoje a vzdělávání nesmí chybět.

Marika Řežábková - Letiště Praha

RWE stála u zrodu mezifiremního mentoringu. Sdílení zkušeností, propojování lidí a pohled do jiných firemních kultur považujeme dlouhodobě za smysluplné, inspirativní a přínosné pro všechny zúčastněné.

Markéta Reguli - Gas Storage

SALTEK prochází transformací firemní kultury a její součástí je také inspirace a otevřená mysl. Program T2Grow nám obojí nabízí a my toho velmi rádi využíváme. V 2024 jsme v programu poprvé, ale rozhodně ne naposled! 

Linda Rusínová - SALTEK

Mezifiremní mentoring s T2Grow je skvělým a zároveň efektivním způsobem, jak se učit od zkušenějších, objevovat, inspirovat se navzájem a vytvářet propojení, které často přetrvají i po skončení oficiální částí mentoringu.

Stanislava Mátlová - NN

Proč mentoring pro OSRAM?Skvělá příležitost pro kariérní i osobní rozvoj tou nejpřirozenější formou sdílení zkušeností a poznatků.

Eva Balušková - AMS Osram

Celý život se učíme, přitom od dětství tušíme, že nejúčinnější je napodobování těch, kteří jsou našimi vzory. V T2G je hodně vzorů i těch, co se chtějí učit, přitom to nechápou jako konkurenci, ale jako osobní růst. A to je prima. 

Petra Němcová - Nadace Partnerství

Je radost vidět to zapálení a chuť rozvíjet se a zároveň pro to poskytnout prostor i ostatním!

Jana Gambová - Siemens

Mentoring je pro nás přirozenou cestou individuálního učení a rozvoje. Možnost spolupráce s mentorem, napříč různými obory je atraktivní a díky platformě T2G i bezpečný způsob, jak si „žák“ může najít vhodného “učitele“ a naopak. Zároveň oceňuji efektivitu a dostupnost celého procesu, díky digitálnímu řešení celého procesu.

Denisa Zímová - Akkodis Czech Republic

Je skvělé být součástí platformy, která boří zažité hranice firemního vzdělávání a rozvoje. T2G navíc stojí na hodnotách, které jsou nám vlastní.

Lubomíra Pišťáková - Moneta

#tadyrosteradost – z nových setkání, ze sdílení zkušeností a ze vzájemného obohacení  

Radka Kaniová a Vít Ráček - Sonnentor

Před svou budoucností se neschováte a za pomocnou ruku, která ukáže, kudy jít za novými možnostmi a příležitostmi, jsme rádi všichni.

Pavel Janek - Aures Holding

Mezifiremní mentoring přináší zajímavou a inspirativní formu vzájemného učení. Chceme dát lidem možnost potkávat se s jinými odborníky z různých oborů, sdílet své zkušenosti a růst.

Anna Hoffmeister - Innogy

V ANECTu si uvědomujeme, jak je podstatné podporovat celkový rozvoj našich zaměstnanců a rozvíjet jejich potenciál. Proto jsme neváhali a přidali se do programu. Těšíme se na možnost propojení kolegů, kteří se chopí rolí mentora/menteeho a získají možnost sdílet své názory, postřehy a zkušenosti. Věříme, že tato setkání přinesou inspiraci a obohacení pro všechny zúčastněné strany.

Petra Marzini - ANECT

Spolupráca na tomto programe nám Krose prináša rozšírenie obzorov bez ohľadu na to, či sme v roli mentora alebo mentee. Sme firma s dlhoročnými zamestnancami a táto možnosť veľmi obohacuje naše štandardné videnie sveta. Navyše možnosť prijímať aj dávať je krásne vyvážená 🙂 

Jana Haderková - Kros

Zapojení se do T2GROW bylo pro VZP přirozeným rozšířením interních mentoringových programů, které umožní našim mentorům představit VZP jako firmu se skvělým lidským potenciálem a naplnit jejich touhu předávat. Pro naše mentee je to jedinečná možnost vstoupit do jiných pracovních světů a inspirovat se skvělými osobnostmi jejich mentorů. Rosteme společně.

Alena Zímová - VZP

Úspěšné projekty stojí vždy na lidech. A najít někoho, kdo chce předat své zkušenosti dál a rozvíjet ostatní a zároveň někoho, kdo chce nové poznatky přijímat je vždy výhrou. Věříme, že T2Grow nám pomůže rozšířit obzory.

Radana Brábníková - Gamin

Hledali jsme platformu, která by umožnila našim kolegům sdílet znalosti a zkušenosti, hledali jsme způsob, jak předcházet provozní slepotě, chtěli jsme nabídnout našim kolegům jiný úhel pohledu a příležitost najít si “svoji cestu“ k …. Našli jsme T2G. 

Renata Horáková - Oncomed

Úspěšné projekty stojí vždy na lidech. A najít někoho, kdo chce předat své zkušenosti dál a rozvíjet ostatní a zároveň někoho, kdo chce nové poznatky přijímat je vždy výhrou. Věříme, že T2Grow nám pomůže rozšířit obzory.

Martina Gecíková - Gamin

Mezifiremní mentoring považujeme za efektivní a velmi inovativní nástroj v oblasti vzdělávání. Sdílení vzájemných zkušeností a postřehů z praxe přispívá k dalšímu rozvoji všech zúčastněných stran.

Martina Potůčková - Imperial Brands

V Iteře podporujeme nejrůznější formy rozvoje našich lidí. V mezifiremním mentoringu vidíme přidanou hodnotu v předávání si zkušeností napříč obory a obrovskou dávku inspirace skrz vystoupení z naší IT bubliny. Třešinkou na dortu je úžasná organizace od dam z T2Grow.

Vendula Novotná - Itera

Mentoring (sdílení zkušeností, rad, příkladů z praxe) mě posouvá a obohacuje jak v roli menteeho, tak v roli mentora. Když dvojici funguje „chemie“, inspirace jen srší. Tuto zkušenost chci zprostředkovat dál.

Tereza Skovajsová - Člověk v tísni

T2G vnímáme jako příležitost k individuálnímu rozvoji, sdílení, k inspiraci a k učení se ze zkušeností druhých.

Barbora Pirochová - 02

V Red Hat předáváme a rozvíjíme nejen odborné, ale i technické a měkké dovednosti, včetně těch manažerských, a proto se chceme aktivně podílet na inspirativním programu T2G. 

Šárka Vernerová - Red hat

T2G je super priestor pre vzájomné obohacovanie sa a rast. Niekedy nám totiž naše návyky vnímať veci bránia priniesť nové riešenia a T2G práve pomáha vidieť veci inak.“

 

Kollárová Jana - Asseco

Atlas Copco se zajímá nejenom o profesní, ale i o osobnostní rozvoj našich zaměstnanců. V zapojení do T2G vidíme velkou možnost, jak jim toto umožnit

Petra Nesvadbová - Atlas Copco

Naše firemní motto zní Let’s help the world run better and improve peoples‘ lives a v lokálním kontextu dodáváme … pro společný úspěch v #brnoregion!

Radka Hlaváčová - SAP

Prostor, kde neexistují hranice.“ – taková jsou přesně naše očekávání od T2G. Pravidla, resp. pomyslné hranice, zde představují hodnoty, které vzájemně sdílíme. Podporujeme otevřenost a důvěru.

Radka Tichá - Plzeňský Prazdroj

Baví nás společně růst!

Kateřina Ištvanová - Phonexia

V MoroSystems jdeme cestou za mistrovstvím. Mezifiremní mentoring je pro nás příležitost sdílet, co jsme se naučili a získat pohledy z venku.

Lada Kolářová - MoroSystems

Propojením někoho, kdo se chce učit a dozvídat nové věci, s tím, kdo touží svoje zkušenosti předávat, aby z nich měl někdo jiný užitek, vzniká obrovský prostor pro vzájemnou inspiraci. 

Pavel Kania - Honeywell

Rozvoj zaměstnanců máme v CRA na prvním místě a platforma T2Grow nabízí unikátní možnost, jak to provést v praxi – dát lidem možnost se seznámit, obohatit o nové zkušenosti či naopak své zkušenosti poslat dál. Obzvlášť s lidmi, kteří mají chuť vzdělávat sebe či naopak ostatní 😊 A díky T2G je toto vlastně jednoduché! Stačí jen chtít a zapojit se!

Vlasta Páchová - ČRA

Síla IBM je v lidech. Prostřednictvím T2G jim nabízíme skvělou příležitost pracovat na svém profesním a osobním rozvoji, sdílet a inspirovat se.

Ivona Kopčová - IBM

V GSK nám jde o to, aby naši lidé měli rádi to, co dělají, viděli v tom smysl a zároveň cítili, že je podporován jejich rozvoj a vzdělávání. T2G je jednou ze skvělých cest, která k tomuto cíli vede.

Lenka Paveleková - L'oreál
Nastavení cookies

Naše služby (např. t2grow.cz, growspace.cz, my.growspace.cz, mygrowspace.eu) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies do vašeho zařízení také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. O použití Cookies Vás informujeme níže.

Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které navštívená internetová stránka odešle do prohlížeče a následně uloží do vašeho koncového zařízení. Cookies umožňují internetové stránce využívat těchto souborů ke zlepšení výkonu, optimalizaci chování stránky apod. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení Internetu bylo uživatelsky mnohem složitější.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Naše webová stránka používá COOKIES, soubory třetích stran. Nastavte si své cookies preference a souhlas.